Wat is Huurkoop

Belangrijk

 • Leerlingenkluisjes maken uw school veiliger | U heeft ongetwijfeld reeds kennis gemaakt met kleine diefstalletjes op uw school. “Pennenzak verloren, waardevolle rekenmachine gestolen, dure sportschoenen verdwenen,….”  De oorzaak hiervan is meestal te zoeken bij het feit dat deze voorwerpen bleven rondslingeren op onbewaakte plaatsen. Door de leerlingen de mogelijkheid te bieden over een persoonlijk kluisje te beschikken, zijn deze zorgen voor U van de baan.
 • Leerlingenkluisjes bieden uw leerlingen een extra comfort | Boekentas, valhelm, turngerief, boterhamdoos, een briefje van een vriendin, of die loodzware boeken die ze anders voortdurend moeten meezeulen….het kan nu allemaal worden opgeborgen en bovendien heeft ieder zijn stukje privacy op school.  De leerlingen en de ouders appreciëren de door de school aangeboden service ten zeerste en hebben veelal geen moeite met de kleine vergoeding die hiervoor gevraagd wordt.
 • Leerlingenkluisjes maken uw school properder | Gedaan met slordige inkomhallen en gangen waar honderden boekentassen rondslingeren. Alles ziet er in uw school plots veel ordelijker uit.
 • Onze leerlingenkluisjes zijn ‘IJZERSTERK’ | Wanneer de kastjes gesloten zijn, kan er NIETS aan komen. Keihard slaan op de deurtjes of hard trappen; de deurtjes vertonen geen deuken. U gelooft ons niet, U mag gerust eens komen testen ! Als er schade is aan één kastje, dan is de aansprakelijke altijd éénduidig aan te wijzen: de gebruiker, want hij heeft zijn kastje laten openstaan. Het is onmiddellijk aan te tonen dat de schade het gevolg is van eigen verkeerd gebruik (bvb. de stop op 90° die gebroken is)
 • Onze leerlingenkluisjes zijn zeer ruim | Meestal zijn de kastjes voor dergelijke doeleinden te klein voor veel zaken. Courante afmetingen zijn 30 cm breed en hoog en ca. 50 cm diep (totaal 45 liter). Onze kastjes hebben een netto-inhoud van 77 liter (70% meer!), en kunnen vrijwel alle afmetingen aan van boekentassen en valhelmen.
 • Leerlingenkluisjes maken uw school mooier | Inderdaad, door het plaatsen van onze leerlingenkluisjes Ω-10 worden brede, lange gangen of grote kale muren opgefrist door een speling van de facetvormige deuren en de variaties in kleuren.

Praktisch

 • Hoeveel kastjes heeft U nodig? | Om hierop een antwoord te vinden, doet U er best aan als school een kleine enquête te organiseren onder de leerlingen, waarin ze kunnen duidelijk maken of ze geïnteresseerd zijn in het  gebruik van een kluisje.
 • Alles wordt kant en klaar geleverd | Marny zorgt voor de volledige assemblage en stipte levering. In principe is de levering voorzien tegen het begin van het schooljaar.
 • Sleutels? | Ieder kastdeurtje is voorzien van 2 sleutels, 1 voor de leerling, 1 in reserve. Bovendien wordt gans de configuratie gedekt door 1 moedersleutel. Gelijke sloten komen niet voor in uw schoolgebouw, voor zover er niet meer dan 2000 kastjes geplaatst worden. De nummers van de sloten worden bijgehouden door Marny.
 • Bijhouden reservesleutels | Voor het bijhouden van de reservesleutels wordt door Marny een handig kistje bijgeleverd, zodat U alle sleutels overzichtelijk kunt opbergen.
 • Nummering van de kastjes | De kastjes worden genummerd. De nummering bevindt zich bovenaan een kolom van 5 deurtjes en wordt als volgt gepresenteerd: 1-5, 6-10,…, 126-130, enz.
 • Overzichtsblad | Om het geheel overzichtelijk te houden en de administratie hiervan vlot te laten verlopen, krijgt U ook nog overzichtsbladen waarop U ziet welk sleutelnummer hoort bij welk kluisnummer, aan wie het kluisje werd verhuurd en of reeds werd betaald.  Tenslotte kan U hierop ook de ontvangst en teruggave van de waarborg  bijhouden.

Financieel

 • Voor wie ? | Onze huurkoop formule is uitsluitend beschikbaar voor scholen op het Belgische grondgebied.
 • Wat zijn de verplichtingen van de school tegenover Marny ? | Zeven maal dient de school een factuur te betalen aan Marny.
  Het 1° tot het 7° jaar  is dit .... €., excl. BTW 21% (... € BTW incl.).
  Dit zijn de tarieven voor de kluisjes met standaard cilinderslot.
 • Wat zijn de verplichtingen van de leerlingen tegenover de school? | Indien de school ... €. huurgeld en ... €. waarborg vraagt aan de leerlingen, dan hoeft de school op geen enkel tijdstip ook maar 1 Euro uit zijn eigen kas te halen.
  Al dan niet, kan de waarborg op het einde van het schooljaar terugbetaald worden aan de leerlingen die het jaar erop opnieuw op uw school zitten.
 • Eigendomsrecht | De kluisjes blijven eigendom van Marny tot het tijdstip van betaling van de laatste factuur. Hierna wordt de school automatisch en volledig eigenaar van de kluisjes. Het beheer ervan ligt gans die tijd bij de school.
 • Verplichte domiciliëring | Ten einde de betaling stipt en correct te laten verlopen, wordt in het contract een verplichte domiciliëring voorzien, op 1 oktober van ieder jaar, gedurende 7 jaar. De school heeft dus 1 maand de tijd om alle huurgelden te innen.
  Deze verplichting kan vervallen indien de school nooit met domiciliëring werkt, of kan werken. In dit geval wordt uitdrukkelijk in het contract opgenomen dat de school akkoord gaat met een nalatigheidsintrest van 10% van het totaal van de factuur, toepasbaar wanneer de jaarlijkse factuur niet stipt werd betaald.
 • Volledige betaling van alle in gebruik genomen kastjes | Het is aan de school om in te schatten hoeveel kluisjes nodig zullen zijn. Eenmaal geleverd, dient voor alle kluisjes het huurgeld betaald te worden aan Marny. Terugname van kluisjes kan enkel onder zeer strikte voorwaarden vermeld in het contract.
 • Bijbestellingen | Bijbestellingen van kleine hoeveelheden worden slechts aanvaard wanneer deze minimaal 20% van de oorspronkelijke hoeveelheid bedragen. Minimum aantal van 20 deurtjes en in veelvoud van 10.